MARIAN CURZYDŁO

  "Nowosielski w Małopolsce. Sztuka sakralna"