MARIAN CURZYDŁO

In December 2015 the premiere of the book " NOWOSIELSKI W MAŁOPOLSCE." Photographs by Marian Curzydło, text Krystyna Czerni.
The initiator and coordinator of the project is Agnieszka Szpala.
 Jerzy Nowosielski