MARIAN CURZYDŁO

W grudniu 2015 roku odbyła się premiera książki " NOWOSIELSKI W MAŁOPOLSCE".  Autor fotografii Marian Curzydło, tekst Krystyna Czerni.
Pomysłodawcą  i koordynatorką wydawnictwa jest Agnieszka Szpala.
 Jerzy Nowosielski