MARIAN CURZYDŁO

Marian Curzydło. Urodzony w połowie XX wieku w Krakowie. Fotograf i mechanik. Nagradzany, wystawiany i publikowany. Jego prace znajdują się w muzeach. Jeszcze żyje.